บริการงานด้านบัญชี ภาษีอากร งานจดทะเบียนธุรกิจ

งานที่ปรึกษา  เราเป็นสำนักงานบัญชีที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี


ธุรกิจเป็นของท่าน ให้งานบัญชีเป็นของเรา


จบ !! ครบ ที่เดียว


หมดปัญหาเหล่านี้ เมื่อเลือกใช้บริการของเรา

  1. ยื่นงบการเงิน ผ่านระบบ E-filing กับกรมพัฒนาธุรกิจการ ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

  2. ยื่น ภงด 50 ให้กับกรมสรรพากร ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

  3. ประกาศประชุมประจำปีพร้อมยื่น บอจ.5 (บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น) กับกรมพัฒนาธุรกิจการ ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

  4. ดูแลบัญชีของท่านโดยตรง จากผู้มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี